Privacy

Door uw aanvaarding van dit Privacy Statement gaat u akkoord met de hier vermelde verwerking van uw persoonsgegevens conform de voorschriften van de Duitse wet op de gegevensbescherming Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) door Flip4 GmbH (Industriestraße 21, D-61381 Friedrichsdorf, Duitsland, Fax: +49 (0)6172 179 4201, E-mail: service@flip4new.nl).

1. WAAROM EN VOOR WELK DOEL WORDT DEZE INFORMATIE DOOR ONS VERZAMELD EN GEREGISTREERD?

1.1 De informatie, die wij van u ontvangen, wordt door ons hoofdzakelijk gebruikt om uw aankoopbeleving in onze online-shop te individualiseren en te verbeteren. Uw informatie wordt vooral gebruikt om uw bestelling uit te voeren en de inruil van oude goederen mogelijk te maken. Daarnaast wordt de informatie over u gebruikt om u per e-mail te informeren over de afhandeling van de overeenkomst en over producten en diensten die voor u interessant kunnen zijn, over wijzigingen in het productassortiment en over interessante prijzen en andere speciale acties.

1.2 Wij behouden ons voor het recht om een gebruikersprofiel voor reclame- en marktonderzoeksdoeleinden aan te maken en uw gegevens hiervoor te pseudonymiseren. In zulke geval zullen wij uw naam en andere identificatiekenmerken vervangen door een bepaald kenteken met het doel om hierdoor tracering van uw persoon onmogelijk te maken of aanzienlijk te bemoeilijken. U heeft te allen tijde het recht om tegen dit gebruik van uw gebruikersgegevens bezwaar te maken.

Dit bezwaar stuurt u aan:

Flip4 GmbH
Industriestraße 21
D-61381 Friedrichsdorf
Duitsland
Fax: +49 6172 179 4201
E-mail: service@flip4new.nl

2. WELKE INFORMATIE VERZAMELEN WIJ EN VOOR WELK DOEL?

2.1 In de eerste plaats wordt alle informatie door ons verzameld en opgeslagen die vrijwillig door u op onze website wordt verstrekt. Bij dergelijke informatie betreft het uw naam, uw adres, uw telefoonnummer, uw e-mailadres en uw rekeninginformatie. Daarnaast betreft het informatie over artikelen, waarvoor u een betaalopdracht heeft ingediend en hiervan afgeleide voorkeuren.

2.2 Bovendien wordt nog enkele informatie automatisch verzameld en opgeslagen, die wij zoals bij de meeste websites gebruikelijk is, via cookies en flash-cookies verkrijgen, wanneer uw webbrowser onze websites of de namens ons beheerde websites opent. Bij dergelijke informatie gaat het bijvoorbeeld om het internet-protocol-adres (IP-adres), waarmee u onze website opent, informatie over uw computer en uw internetverbinding (bijvoorbeeld type en nummer van uw webbrowser, uw besturingssysteem), logins en login-data (uw wachtwoord is voor ons niet zichtbaar!), uw bestelhistorie, de volgorde van de pagina’s, die u in onze online-shop bezoekt en de producten, waarnaar u daar heeft gezocht of die u daar heeft bekeken.

2.3 Informatie afkomstig van onze e-mailcorrespondentie met u wordt door ons eveneens verzameld en opgeslagen, voor zover dit technisch mogelijk is. Daartoe behoren met name ontvangst- en leesbevestigingen van door ons verstuurde e-mails en de inhoud, die u daarin aanklikt. Deze informatie gebruiken wij om ervoor te zorgen dat wij u slechts die informatie toesturen, waarin u daadwerkelijk geïnteresseerd bent.

2.4 Indien u bij ons producten/diensten heeft afgenomen, gebruiken wij uw persoonsgegevens tevens om u per e-mail, per post, per SMS, telefonische of anderszins te informeren over onze producten en diensten, al dan niet voor promotionele doeleinden. Indien u geen nieuwsbrief of reclame-e-mails meer wilt ontvangen, klikt u op de link “afmelden” die in alle nieuwsbrieven en reclame-e-mails van ons vermeld staat, of stuur aan e-mail aan service@flip4new.nl.

Indien u geen producten/diensten bij ons heeft afgenomen, zullen wij u alleen voor direct marketing doeleinden benaderen indien u daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven.

3. KUNT U DE DOOR ONS VERZAMELDE INFORMATIE INZIEN?

De meeste van de verzamelde informatie kunt u zonder problemen inzien, wanneer u in uw klantenaccount naar “mijn instellingen” gaat. Hier vindt u onder andere de door u volgens punt 2.1 van dit Privacy Statement ingevoerde persoonsgegevens evenals uw instellingen voor e-mails, nieuwsbrieven, aanbevelingen en reclame.

4. WORDT DE VERZAMELDE INFORMATIE BESCHERMD?

Bij verwerking van financiële gegevens (bijvoorbeeld uw bankgegevens) maken wij voor de codering en veilige transfer van uw gegevens gebruik van de Secure Socket Layer Software (SSL).

5. WAT ZIJN COOKIES EN WAARVOOR WORDEN ZE GEBRUIKT?

Cookies en flash-cookies zijn identificatietekens, die onze webserver met behulp van uw webbrowser naar uw pc stuurt. Daardoor is het mogelijk om uw webbrowser te herkennen en om persoonlijke instellingen op te slaan zoals producten die al in het winkelmandje werden geplaatst. Daardoor kunt u onze online-shop gemakkelijker gebruiken en kunnen wij onze service aan u nog verder verbeteren. U kunt het gebruik van cookies weigeren via de internetinstellingen van uw webbrowser. Voor een optimaal gebruik van onze online-shop adviseren wij u echter om het gebruik van cookies te accepteren.

Deze website maakt tevens gebruik van Google Analytics, een service van Google Inc. (“Google”) voor het analyseren van websites. Google Analytics maakt gebruik van zo genaamde “cookies”, tekstbestandjes die op uw computer worden opgeslagen en waardoor een analyse van uw gebruik van de website mogelijk is. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres) wordt aan een server van Google in de Verenigde Staten toegestuurd en daar opgeslagen. Google zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, rapporten over de websiteactiviteiten voor de beheerders van de websites samen te stellen en andere met het gebruik van de website en van het internet samenhangende diensten aan te bieden. Ook zal Google deze informatie eventueel aan derden doorsturen, voor zover dit wettelijk is voorgeschreven of voor zover derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken. Google zal in geen enkel geval uw IP- adres met andere gegevens van Google combineren. U kunt de installaties van de cookies weigeren door de betreffende instelling in uw browsersoftware; wij maken u echter erop attent dat u in dat geval eventueel niet alle functies van deze website volledig zult kunnen gebruiken. Door het gebruik van deze website gaat u ermee akkoord dat de over u verkregen gegevens door Google op de wijze zoals hierboven omschreven en voor het boven vermelde doel worden verwerkt.

6. WORDT DE VERZAMELDE INFORMATIE DOORGEGEVEN AAN DERDEN?

6.1 Informatie over u wordt gebruikt om de service die wij u in onze online-shop te bieden hebben, nog verder te verbeteren. Deze informatie wordt door ons daarom principieel niet aan derden ter beschikking gesteld. Hier gelden echter enkele uitzonderingen die noodzakelijk zijn om de overeenkomst af te handelen, het voortbestaan van onze online-shop bij verkoop van zakelijke aandelen veilig te stellen en om misbruik te voorkomen.

a) Wij behouden ons het recht voor om de informatie deels beschikbaar te stellen aan dienstverleners, die door ons met de uitvoering van bepaalde taken werden belast, bijvoorbeeld met de verzending van goederen, het beheer van onze klantenlijsten, de analyse van onze databanken, het verzenden van nieuwsbrieven, de uitvoering van reclameactiviteiten en de klantenservice. Deze dienstverleners krijgen alleen die informatie die zij voor hun betreffende taak nodig hebben en mogen die informatie ook uitsluitend voor die doeleinden en met inachtneming van dit Privacy Statement en van de voorschriften van de Duitse wetgeving gegevensbescherming gebruiken. Indien uw persoonsgegevens aan derden ter beschikking worden gesteld, is de omvang van de ter beschikking gestelde gegevens echter steeds tot het vereiste minimum beperkt.

b) In geval van verkoop van zakelijke aandelen in of bepaalde onderdelen van onze onderneming kan klanteninformatie gelijktijdig met de overgedragen aandelen/onderdelen aan de verkrijger van de aandelen/onderdelen worden overgedragen. Maar ook deze verkrijger dient de voorschriften gegevensbescherming van dit Privacy Statement in acht te nemen, tenzij dit Privacy Statement bij deze overdracht wordt gewijzigd en u zich met dit gewijzigde Privacy Statement akkoord heeft verklaard.

c) Teneinde onze rechten en rechten van derden te beschermen, worden informatie over klantenaccountants en persoonsgegevens door ons doorgegeven aan overheidsinstanties of aan bedrijven die gespecialiseerd zijn in criminaliteitsbestrijding, voor zover dit in het kader van onze Algemene Voorwaarden of andere overeenkomsten noodzakelijk is of voor zover wij daartoe wettelijk verplicht zijn. Dit houdt in dat wij gegevens uitwisselen met bedrijven die gespecialiseerd zijn in preventie en minimalisering van misbruik van en fraude met credit cards. In geen enkel geval worden door ons gegevens aan bedrijven doorgegeven voor commerciële doeleinden.

6.2 In andere gevallen dan voornoemd wordt uw informatie uitsluitend met uw nadrukkelijke toestemming aan derden doorgegeven. U wordt dus steeds van tevoren over de geplande beschikbaarstelling geïnformeerd.

7. PARTNERSITES (FACEBOOK ETC.)

7.1 Wij werken samen met diverse partners die eveneens internetsites en internetdiensten aanbieden en die u via onze site kunt bereiken. In het kader van het social internet zijn sites zoals die van ons verbonden met social networks als Facebook, Twitter en wordt gebruikersinformatie uitgewisseld. Zo worden met name tijdens uw gebruik van Facebook Connect, Facebook-like-button en Twitter Connect uw gebruikersgegevens en gegevens over uw activiteiten op onze site aan de partnersite doorgegeven. Deze gegevensuitwisseling gebeurt echter principieel alleen, voor zover u ook actief gebruik maakt van de connect-interface. Een uitzondering hierop is de door Facebook aangeboden “like”- button. Deze controleert op de achtergrond of een gebruiker van onze website een gebruiker van Facebook is om hem de mogelijkheid te bieden de “like”- button te gebruiken. Hierbij wordt door Facebook een uitwisseling van uw persoonsgegevens geïnitieerd. Door uw aanmelding bij FLIP4NEW gaat u ook hiermee akkoord.

8. INFORMATIE, WISSEN EN OPVRAGEN VAN DE OVER U OPGESLAGEN GEGEVENS

8.1 Via een e-mail aan service@flip4new.nl kunt u op elk moment informeren welke persoonsgegevens wij van u hebben opgeslagen en kunt u bovendien deze gegevens laten corrigeren, blokkeren of wissen.

8.2 U kunt op elk moment verzoeken om uw klantenaccount conform lid 2.5 van onze Algemene Voorwaarden voor consumenten c.q. conform lid 2.5 van onze Algemene Voorwaarden voor bedrijven, te wissen. Gelijktijdig met de opheffing van uw klantenaccount worden ook alle bij uw klantenaccount opgeslagen gegevens gewist, tenzij langere wettelijke bewaartermijnen gelden, bijvoorbeeld krachtens een bepaling van het “Handelsgesetzbuch (HGB)” [Duits Burgerlijk Wetboek] of krachtens de “Abgabenordnung (AO)” [Duitse belastingverordening]. In dat geval worden uw gegevens geblokkeerd.

8.3 Deze bepalingen gegevensbescherming kunt u op elk moment op de site van onze online-shop via de link hier gratis oproepen en printen. Indien nodig, kunnen wij deze bepalingen gegevensbescherming te allen tijde wijzigen. U wordt hierover per e-mail geïnformeerd.